رقصهای‌ محلی‌ در واقع‌ گویای‌ نوع‌ نگرش‌، فرهنگ‌ ،روحیات‌ و چگونگی‌ زیست‌ مردم‌ هر منطقه‌ بوده‌ و با تعمق‌ در این‌ حرکات‌ پر شور می‌توان‌ به‌ ارزشهای‌ هر قوم‌ پی‌ برد باید اذعان‌ داشت‌ که‌ در کشور ما تاکنون‌ این‌ مقوله‌ بکرودست‌ نخورده‌ باقی‌ مانده‌ و می‌تواند مورد توجه‌ پژوهشگران‌ و اهل‌ فن‌ قرار گیرد.از انواع‌ رقصهای‌ محلی‌ می‌توان‌ به‌ رقصهای‌ کردی‌، بختیاری‌، بویر احمدی‌، آذری‌، لری‌، بلوچی‌، جنوب‌ خراسان‌، شمال‌ خراسان‌ یا بجنوردی‌ و قشقایی‌ اشاره‌ کرد. رقصهای آذربایجان:

آذربایجان یکی از جمهوریهای قفقاز شوروی سابق بود. امروزه جمهوری مستقلی است که به دلیل داشتن ذخایر غنی نفت مورد توجه بین­المللی است. تعداد بسیاری از آذری­ها در شمال غربی ایران ودر منطقه شهر تبریز ساکن هستند. رقص بانوان در قفقاز به لحاظ حرکات دلپذیر دست، حرکات بیانگر بازو  و قدمهای ظریف از دیگر رقصها تمیز داده میشود. قدمهای ظریف ایفاگر رقص توسط دامنهای بلند پوشیده شده و چنین مینماید که ایفاگر رقص به حالت شناور بر روی زمین جاری است. رقصها گاهی غمگین، گاهی آتشین و بیشتر تغزلی است و بیانگر سرشت فاخر بائوان آذری است. رقصهای سولو و گروهی درعروسی و سایر مناسبتها اساسا ساده است. این رقصها در شوروی سابق بصورت رقصهای هنری صحنه­ای، ارتقا یافته است1- آبایی: این رقص در منطقه شکی و زاقاتالا آفریده شده است. در این منطقه به افراد میانسال "آبای" گفته میشود.این رقص عموما توسط مردان یا زنان میانسال اجرا میشود. آفریننده ملودی این رقص، آهنگ سازان شکی میباشند. کمی اغراق آمیز و کمیک است. سرعت رقص آرام است. این رقص قبلا در شهر شکی بصورت دسته جمعی اجرا میشد. بعدا تبدیل به رقص انفرادی شد.

-2- مجسمه: در عصر خود در مناطق جنوبی بسیار مشهور بود. در اصل رقص توسط افراد مسن اجرا میشود. مجری رقص با صدای آرام رقص شروع به دور زدن میکند. با دستها و بدن خود حرکات . ناگهان صدای موسیقی قطع میشود. مجری رقص نیز ناگهان بی حرکت میایستد و اگر منظور او خنداندن تماشاگران باشد سعی میکند در وضعیت عجیبتری متوقف شود. "مجسمه" فقط توسط آقایان اجرا میشود.

3- آذربایجان: رقصی قدیمی وبی اندازه ملودیک است. این رقص فقط توسط مردان اجرا میشود. در مراسم پرطمتراق و بیشتر در لباس عید یا ردای چرکسی اجرا میشود. ریتم بسیار سریع آن از مجری رقص مهارت ذاتی میطلبد.

 

 

4- دسمالی: ملودی این رقص در سال 1932 توسط تار زن اهل نخجوان، نصیر نصیراف ساخته شده اشت. بسیار چالاک، شاد، و با تمپو پرشور نواخته میشود. در اصل این رقص توسط دختران اجرا  میشود. در نخجوان گاهی توسط پسرها نیز اجرا میشود. رقص "دسمالی" در زمان خود بطور گسترده ای در آذربایجان و بخصوص در باکو مرسوم بود.

5-  آسما کسمه: از جمله قدیمیترین رقصهای مرسوم در عروسی میباشد. نام گذاری آن به این دلیل است که عروس را به همراه صدای موسیقی "آسما کسمه" به خانه داماد میآورند وبا آن زنان مشایعت کننده عروس در مقابل او میرقصند. سرعت رقص آرام است. کمی افراط آمیز و بشکل پرشی است

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید