وجه تسمیه ی مسجد شیخ لطف الله :

 

 

شیخ لطف الله اصلا از مردم میس از قرای جبل عامل یعنی جبل لبنان حالیه بوده است و خاندان او همه از فقهای امامیه بوده اند. چنان که پدر و جد و جد اعلا و پسرش همه به این عنوان اشتهار داشته اند. به مناسبت سعی شاهان صفوی در ترویج تشیع او از موطن خود به ایران عازم شد و ابتدا در مشهد مقدس اقامت گزید و بعد به قزوین رفت و به تدریس مشغول شد. شاه عباس او را از قزوین به اصفهان آورد و در سال 1011 هجری جنب میدان نقش جهان مدرسه و مسجدی را که هنوز هم به نام او شهرت دارد برای محل تدریس و اقامت و امامت وی پی نهاد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید