اشکال مربوط به سیستمهای خشک و بیابانی:

بیابانها:حدود یک چهارم مساحت ایران را مناطق بیابانی و خشک تشکیل می دهند.تصور عامه و مفهوم کلی از بیابان عبارت است از سرزمینهایی که  خشکی هوا  و کمبود بارندگی ̨  فقدان شبکه های آب جاری واقعی̨ فقر پوشش گیاهی ̨ حضور خاکهای عمدتاً شور و قلیایی ̨  جمعیت کم و وجود واحه های کوچک و پراکنده و امثال آن از مهمترین خصیصه های آنها به شمار می آیند .

بیابانهای ایران از نظر موقعیت مکانی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-بیابانهای ساحلی که به صورت یک نوار شرقی-غربی با پهنای متغیر از خلیج گواتر تا خوزستان و امتداد سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان گسترش یافته اند.

2-بیابانهای داخلی که درون فلات (مرکز̨  شرق و جنوب شرقی ) پراکنده شده اند.

اشکال و فرایندهای بادی:

الف)اشکال کاوشی باد: برداشت مواد و ماسه های ریزسطحی از بخش پایکوهی و به ویژه مخروط افکنه ها باعث می شود که مواد درشت دانه ترباقی بماند ؛ در نتیجه در سطح شکلی باقی می ماند که به آن "دشت ریگی" ̨ "ریگستان " و یا "رگ " می گویند . این اشکال را در حاشیه شرقی دشت طبس ̨ حوالی فردوس ̨ حواشی شمالی دشت کویر و بسیاری نقاط دیگر می توان مشاهده نمود . فرسایش کاوشی باد در قسمتهای فاقد گیاه به تدریج شیارهایی در امتداد جهت وزش ایجاد می نماید و محل بوته ها به صورت پشته های برجسته ای باقی می مانند که در ترکستان به آن " یاردانگ " و در ایران به آن " کلوتک " می گویند . نمونه ویسیعتر و حجیمتر این پدیده ها معروف به  " کلوت " است. بهترین و جالبترین نمونه کلوتها در دنیا در دشت لوت  (100 کیلومتری شرق کرمان ) وجود دارد .

ب) اشکال حاصل از نهشته های بادی : ذرات ریز و به ویژه ماسه ای را که باد حمل می نماید پس از طی مسافتی بر اثر کاهش قدرت باد و یا برخورد با بعضی از موانع در نقطه ای ته نشین و متراکم می گردند و اشکالی را به وجود می آورند .

کویر ها :از نظر آب و هوایی کویر به جایی گفته می شود که میزان تبخیر آن بیش از بارندگی اش می باشد . از نقطه نظر خاک شناسی و زمین شناسی  کویر جایی است که رسوبات تبخیری و ریز دانه همراه با املاح و نمکهای مختلف مثل سدیم ̨  پتاسیم ̨  منیزیم ̨ کلرور سدیم ̨  کلسیم و امثال آن بیشترین رخنمون را دارند .بر خلاف تصور عموم ̨   کویر نه تنها خشک نیست بلکه آب زیادی دارد که غالباً شور و غیر قابل استفاده است . انواع کویر در ایران عبارتند از :

1-کویرهای مسطح (کویر سیرجان و قسمت شرقی کویر بزرگ )

2-کویرهای خاکستری با جوششهای نمکی به شکل تخم مرغ (دشت کویر و کویر لوت )

3-کویر های خاکستری نسبتاً هموار بدون جوشش نمکی  مشخص در سطح

4-کیرهای تیره رنگ با حفره های فراوان شبیه به رد پای چهار پایان ( کویرهای پفکی و قشر نانی )

5-کویرهای چربه

6-کویرهای چند ضلعی (دشت کویر و مسیله )

7-کویرهای گل کلمی

دو نوع از اشکال جالب موجود در کویرها " ماد کرک ها " و "ماد بول ها " هستند . شکافهای گلی چند ضلعی که در کویر ها پدید می آیند ماد کرک نام دارند . ماد بول ها عارضه هایی به شکل گوی گلی یا گی غلطان است که هسته آن را یک ریگ ̨  قلوه سنگ کوچک و یا توده رسی منسجم تشکیل می دهد .  شکل آن کاملاً کروی است . (کویر حاشیه شمالی جاده گرمسار – ایوانکی )

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید