قلعه ضحاک هشترود

شمارهثبت: ۴۳۶

تاریخ ثبت: ۵/۱۲/۱۳۴۱

دوره تاریخی : هزاره اول ق. م تا قرن ۷ هجری

 

وضعیت جغرافیائی و اقلیمی محوطه :

در ۱۶ کیلومتری شرق سراسکند و بالای کوه سرمه لو، در ۲۲ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالیو ۹ درجه و ۴۷دقیقه طول شرقی واقع است. این مجموعه در شرق کوه سرمه لو و در احاطه دو رودخانهقــــرانقو و شورچای قرار گرفته و روستای عربلو در شمال محوطه و در دو کیلومتری آن روستای دلمد، در غربو ایستگاه راه آهن خراسانک در شرق محوطه قرار دارد.

محلهای انتخاب شده در فصل اول و دوم حفاریها در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در ضلع شرقیبنای چهار طاقی و به فاصله ده متری از آن انتخاب گردیده است.

پیشینه تاریخی محوطه :
۱- آثار معماری بدست آمده از این محوطه که سنگی و بدونملاط می باشد مربوط به دوران اورارتوئی است که از آب انبارهای بدست آمده نیز میتوان قدمت را به همین دوره نسبت داد.
۲- وجود چهار طاقی : پارتی – ساسانی در اینمجموعه و همچنین آثاری از دوران اسلامی اهمیت این مجموعه را نشان می دهد.
۳- باتوجه به سفالهای جمع آوری شده از محوطه قدمت را از هزاره دوم ق.م الی دوران ایلخانیمی توان رساند.

 

 

   

 

/ 0 نظر / 9 بازدید