تاریخچه ( موقعیت جغرافیایی اصفهان )

استان اصفهان با مساحت 106179 کیلومترمربع حدود 25/6 درصد ازمساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این استان بین 30 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و32 دقیقه طول شرقی در ایران مرکزی قرار دارد . در حالی که شهر اصفهان با طول جغرافیایی 51 درجه و 39 دقیقه و40 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 38 دقیقه و 30 ثانیه شمالی بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران است . استان اصفهان با استانهای دهگانه همسایگی دارد . از شمال به استان مرکزی و سمنان از جنوب به استانهای فارس و کهکیلویه و بویر احمد واز شرق با استانهای یزد و خراسان واز غرب به استانهای خوزستان و چهار محال و بختیاری و لرستان محدود می شود . از نظر وسعت استان اصفهان بعد از استانهای خراسان _ کرمان _ سیستان و بلوچستان وفارس دارای مقام پنجم است . استان اصفهان ازنقطه نظر تقسیمات کشوری پیوسته در حال تغییروتحول بوده است به طوری که از سال 1361 که تاریخ قانونی شدن تقسیمات کشوری است به عنوان استان دهم و از دوشهرستان اصفهان و یزد تشکیل شده بود در طول این مدت تغییرات متعددی در تقسیم بندیهای کشور بوجود امده است . چنانچه بر اساس اخرین تقسیمات کشوری استان اصفهان در سال 1375 به 18 شهرستان تقسیم شده که شامل 67 شهر و 38 بخش و117 دهستان است که تعداد بخشها_دهستانها وشهرهای موجود در هر یک از شهرستانهای استان  در سالهای 1372 تا 1375 را مشاهده می کنیم .

جدول ذیل بیان کننده این واقعیت است که واحدهای اداری این استان و حتی وسعت ان در حال تغییر است ویا پیوسته بر تعداد شهرهای استان اضافه می شود یعنی در خلال سالهای 1372 تا 1375 ده شهر به شهرهای استان اضافه شده است . سال 1372 تعداد شهرستانها 17  تعداد بخشها 36  دهستانها116  تعداد شهرها 57  ابادی دارای سکنه 2349 مساحت به کیلومترمربع 1061795 در سال 1375 تعداد شهرستانها 18 بخشها 38  دهستانها 117 شهرها 67 ابادیها دارای سکنه 2349 مساحت به کیلومترمربع 1070036 در سال 1385 تعداد شهرستان 21 تعداد بخش 44 دهستان 122 شهر 92 ابادی دارای سکنه 2349 مساحت به کیلومترمربع 1070443 جدول فوق بیان کننده این واقعیت است که واحدهای اداری این استان و حتی وسعت ان در حال تغییر است و یا پیوسته بر تعداد شهرهای استان اضافه می شود یعنی در خلال سالهای 1372 تا 1375 ده شهر به استان اضافه شده است. شهر تاریخی اصفهان مرکز استان اصفهان است و اکنون دارای مقام سوم از نظر جمعیت در سطح کشور می باشد .

فاصله اصفهان تا تهران 425 کیلومتر است ودرجنوب ان قرار دارد . این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که در قلب فلات ایران قرار دارد پیوسته مورد توجه سلاطین و مدیران مملکتی بوده است اصفهان از سطح عمومی دریاها حدود 1580 متر ارتفاع دارد و در شرق سلسله جبال زاگروس واقع شده است این شهر در چهارراه شمالی –جنوبی کشور قرار دارد ودر طی تاریخ محل رفت و امد و بر خورد وفرهنگهای مختلف بوده است منطقه بزرگ اصفهان در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود می شود و قسمت غربی و جنوبی ان به ارتفاعات زاگروس منتهی می شود . علت وجودی و پیرایش این شهر را باید مدیون انهایی دانست که از کوههای زاگروس مرتفع به نام زرد کوه  بختیاری سرچشمه گرفته و زاینده رود را بوجود اورده و در نتیجه شهر زیبای اصفهان در دو طرف زاینده رود قرار گرفته است .

شهر اصفهان بر روی دشتی نسبتا صاف با شیبی حدود 2 درصد و به طرف شمال شرقی بنا گردیده است. توسعه ی شهر در طی قرون متمادی به سمت جنوب غربی بوده زیرا در این منطقه اب فراوان ترو الودگی نیز کمتر است.

استرابون معروف المانی می گوید : نام اصفهان در ابتدا ( انزان ) بوده و سپس به ( گابیان) تبدیل یافته واز دوره هخامنشیان به بعد به ( گی ) و بعدها به ( جی ) تبدیل شده است . با مراجعه به منابع ودلایل موجود تاریخی چنین بر می اید که کلمه (اسپادان) به طلمیوس (سپاهان) پهلوی و اصفهان عرب و اصفهان امروز یک لفظ قدیمی است و به احتمال قریب به یقین اساسا کلمه پهلوی است ودر ریشه قدیمی تر از پهلوی ان مشکوف نیست. هنگام تصرف اصفهان به دست اقوام مهاجم عرب این شهر (جی) نامیده شد و یا جی یکی از روستاهای بسیار معروف و معتبر شهر بوده که در ابادی به پای شهر میرسیده است و یاقوت حموی اصفهان را شهر سواران نامیده و حمزه اصفهانی کلمه اصفهان یا اسپاهان را مشتق از سپاه می داند در کتاب (تقویم البلدان) نقل شده که اصفهان در اخر کوهستان است از جهت جنوب وپر نعمت ترین شهرها است معدن سرمه دارد . از اصفهان به بعد به کاشان و قم میرسند اصل ان (سپاهان) است به معنی لشگرها زیرا که سپاه عجم در وقت بیکاری انجا جمع بودند. 

/ 0 نظر / 9 بازدید