V

گاهان بار چیست؟

گاهان بار یا گهنبار کلمه ای است که در پهلوی به آن گاسانبار می گویند. که از کلمه گاس (Gas) در اوستا (Gato) به چم گاه یا هنگام آمده است. گاهان بار به چم زمان و گاه به ثمر رسیدن و بار آوردن و برپایی بار همگانی و میهمانی و از جشنهای موسمی زرتشتیان  می باشند. که با داد و دهش و خواندن اوستا همراه می باشد . زرتشتیان در نگرش سنتی خود باور دارند که آفرینش در شش مرحله از سوی خداوند در شش چهره گاهنبار صورت گرفته است. زرتشتیان باستان سال را به دو نیم تابستان بزرگ که 7 ماه بود و زمستان بزرگ که 5 ماه بود تقسیم بندی می کردند. جشن این شش گاهنبار هر یک پنج روز بطول می انجامد و مراسم اوستا خوانی آن توسط موبدان را آفرینگان خوانی می نامیم. گاه انبارها به به طبیعت و کشاورزی بستگی دارند . بجا آوردن مراسم گاهان بار پاداشی بزرگ و ترک آن گناهی بزرگ است و زمان داد و دهش می باشد که توانگر و ناتوان با هم در این جشنها شرکت کنند و اگر کسی توان برگزاری گاهان بار را نداشته باشد لازم است در مراسمهایی که دیگران بانی آن می باشند شرکت کند.در بندهش آمده است "اگر کسی در سال یکبار به گاهان بار برود بر کارهای نیکی که کرده است افزون خواهد شد.

 در این جشنها خوان هایی گسترده می شوند و در آنها از دهشهای اهورایی قرار داده می شود. مانند : حلوای سن ، سورگ ، اوستا ، شمشاد ، برنج و تخم مرغ ، لرک ، حلوای شکر ، سیر و سداب ، شربت ، مورت ، میوه ، شمع ، کله قند های سبز پوش ،برگهای آویشن یا سرو و آپریگون(آپرینگان). در مراسم آفرنگان خوانی عکس اشو زرتشت هم در خوان قرار می گیرد.

 

این شش گاهنبار عبارتند از :

 

1- میدیوزرم گاه

 

2- میدیو شهم گاه

 

3-پیته شهیم گاه

 

4- ایاسرم گاه

 

5-میدیاریم گاه

 

6-همس پت میدیم گاه

 

/ 0 نظر / 7 بازدید